Μεταφορά ιστοσελίδας σε νέο server

Για μια ιστοσελίδα που ήδη βρίσκεται στο internet, ενίοτε (*) προκύπτει η ανάγκη να μεταφερθεί σε νέο server. Για να γίνει αυτή η μεταφορά της ιστοσελίδας, γενικά χρειάζεται να υπάρχει πρόσβαση:

Μέσω του FTP, μπορούμε εύκολα να κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας τα αρχεία του site (html, php, εικόνες κλπ) ώστε να τα ανεβάσουμε στην συνέχεια στον νέο server.

Μέσω του Control Panel στον υπάρχοντα server, μπορούμε να εξάγουμε την βάση δεδομένων (MySQL) της ιστοσελίδας ώστε να την μεταφέρουμε στον νέο εξυπηρετητή.

Μέσω του Control Panel του domain name, μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις (nameservers) ώστε το όνομα αυτό να μην “στέλνει” τους επισκέπτες στον παλιό αλλά στον νέο σέρβερ.

Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις αλλαγής server ίσως να μην χρειάζεται η πρόσβαση και στα τρία από τα παραπάνω σημεία. Για παράδειγμα:

Σε μία στατική ιστοσελίδα, ίσως δεν είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο Control Panel του παλιού σέρβερ, μιας και πιθανόν μπορούμε να έχουμε ότι μας χρειάζεται και μέσω FTP.

Σε μια άλλη περίπτωση, ενδεχομένως έχοντας πρόσβαση στον Control Panel του server θα μπορούσαμε (λογικά) να δημιουργήσουμε ένα FTP account για να κάνουμε τις σχετικές μεταφορές των αρχείων ή να εξάγουμε αυτόματα ένα backup αν μας δίνει την δυνατότητα αυτή.

* Συνήθως η ανάγκη για μία τέτοια αλλαγή server σε ένα website προκύπτει σε δύο περιπτώσεις:

α) Όταν δεν είμαστε για κάποιο λόγο ευχαριστημένοι από την φιλοξενία (web hosting) στον υπάρχοντα σέρβερ

β) Όταν ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν είναι ευχαριστημένος από τον δημιουργό της και θέλει να παραδώσει την διαχείριση της σε κάποιον άλλο, π.χ. εμένα :-)

Εσύ για πιο λόγο σκέφτεσαι να μεταφέρεις την ιστοσελίδα σου;

/ Αυτό το έγραψα στις 20/05/2011 (02:27:35) /