Τι είναι το FTP : File Transfer Protocol

Το FTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι μία μέθοδος διαχείρισης αρχείων σε κάποιον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Το FTP, επιτρέπει την μεταφορά αρχείων από ένα υπολογιστή σε έναν άλλο (upload ή download) αλλά και επιπλέον δυνατότητες όπως η διαγραφή και μετονομασία αρχείων, ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, προτείνεται από κάποια ιστοσελίδα που προσφέρει κάποιο αρχείο για download (συνήθως με μεγάλο μέγεθος), η μεταφορά του μέσω FTP. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως δεν απαιτείται κάποιο login (anonymous access).

Στην κατασκευή ιστοσελίδων, το FTP χρησιμοποιείται για την μεταφορά των αρχείων που αποτελούν μία ιστοσελίδα στον server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα (web hosting) προκειμένου να "στηθεί" ή να διορθωθεί μια ιστοσελίδα ή να γίνει κάποιο backup ή restore. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσβαση στα πηγαία αρχεία της ιστοσελίδας, είναι ελεγχόμενη (μέσω login), για λόγους ασφαλείας.

Για την χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει το FTP, απαιτείται κάποιο πρόγραμμα πελάτη (client) κατάλληλο για σύνδεση μέσω FTP. Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα του είδους είναι το FileZilla FTP client (το οποίο είναι open source και διαθέσιμο για δωρεάν download και χρήση).