Τι είναι η HTML : HyperText Markup Language

Η HTML είναι ένα σύνολο κανόνων για την διαμόρφωση της εμφάνισης και του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Ουσιαστικά, δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού, αλλά γλώσσα περιγραφής ιδιοτήτων των στοιχείων που αποτελούν μία ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιώντας ειδικές ετικέτες (tags) δίδονται εντολές, για το πως να διαχειριστεί ένα έγγραφο html το περιεχόμενό του και πως να το εμφανίσει στον χρήστη ένας web browser.

Ενδεικτικά, οι εντολές/tags της HTML, μπορούν:

Για να δημιουργηθεί ένα αρχείο html, αρκεί ένα αρχείο απλού κειμένου, το οποίο θα έχει κατάληξη .html ή .htm και το αρχείο αυτό να περιέχει τις επιθυμητές εντολές με τις ανάλογες παραμέτρους τους.

Η html μπορεί να γραφτεί απευθείας ως κώδικας (πηγαίος κώδικας) ή μπορεί να παραχθεί αυτόματα από κάποιο πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων (π.χ. το KompoZer, που είναι open source πρόγραμμα, δωρεάν διαθέσιμο για download) την στιγμή που ο δημιουργός, σε WYSIWYG περιβάλλον, απλά χρησιμοποιεί τα διάφορα εργαλεία του.

Για την σωστή συγγραφή της HTML υπάρχουν web standards (http://www.w3.org/), τα οποία άλλοι τα λαμβάνουν υπόψη τους και άλλοι όχι. Ένας εύκολος τρόπος για τον έλεγχο των web standards σε μία ιστοσελίδα, είναι μέσω του εξής validator: http://validator.w3.org/

Τέλος, ένας οδηγός για τα πρώτα βήματα στην HTML με αρκετά παραδείγματα και περιγραφές για αρκετά tags.