Τι είναι ο web browser : Περιηγητής ιστοσελίδων

Ο web browser (στα ελληνικά μεταφράζεται συνήθως ως περιηγητής ιστοσελίδων ή φυλλομετρητής... αν και θα λέγαμε ότι δεν μετράει φύλλα), είναι το πρόγραμμα/λογισμικό του υπολογιστή που αναλαμβάνει να παρουσιάσει τις ιστοσελίδες στον χρήστη του internet.

Παλιότερα, το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα περιήγησης στο internet, ήταν ο "Internet Explorer" της Microsoft, ο προκάτοχος του σημερινού Edge που υπάρχει στο λειτουργικό σύστημα των Windows.

Ακόμα πιο παλιά εγώ είχα προλάβει και τον Netscape Navigator.

Σήμερα, υπάρχουν πολλά προγράμματα είτε κλειστού είτε ανοιχτού κώδικα (open source), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιήγηση στο διαδίκτυο και στην πλειοψηφία τους είναι δωρεάν διαθέσιμα για download και χρήση.

Μερικά από αυτά, είναι τα εξής:

Τα προγράμματα αυτά, ως web browsers, καλούνται να κάνουν την ίδια δουλειά, να μεταφράσουν δηλαδή των κώδικα που λαμβάνουν από μία ιστοσελίδα και να παρουσιάσουν στον χρήστη το αποτέλεσμα της μετάφρασης αυτής.

Παρόλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα που παρουσιάζουν στον χρήστη, καθώς δεν μεταφράζουν πάντα με τον ίδιο τρόπο τον κώδικα της ιστοσελίδας, δεν είναι πάντα το ίδιο, για μία δεδομένη ιστοσελίδα. Αυτό οφείλεται συνήθως στον τρόπο σχεδιασμού (web design) και κατασκευής (web development) της ιστοσελίδας. Έτσι τίθεται το θέμα της συμβατότητας της ιστοσελίδα με τους web browsers.

Καθώς πληθαίνουν λοιπόν οι χρήστες του internet που χρησιμοποιούν εναλλακτικούς web browsers για την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, η ανάγκη για συμβατότητα της ιστοσελίδας τουλάχιστον με τους πιο διαδεδομένους browsers, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη.

Συμβουλή: Αν έχετε την δική σας ιστοσελίδα δοκιμάστε να δείτε πως παρουσιάζεται στον χρήστη με το πρόγραμμα Firefox (αν δεν το έχετε ήδη κάνει).