Τί είναι οι βάσεις δεδομένων

Οι βάσεις δεδομένων είναι ένα από τα δύο βασικά στοιχεία μιας δυναμικής ιστοσελίδας. Τα "δεδομένα", είναι κατανοητό σαν έννοια (κείμενα, αριθμοί κλπ). Το "βάση" έχει την έννοια του συνόλου, όχι δηλαδή ότι... στηρίζει κάτι :-Ρ

Μία βάση δεδομένων (database ή απλά db), λοιπόν, είναι ένα σύνολο από δεδομένα.

Όταν μιλάμε για βάσεις δεδομένων, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε πίνακες. Τους γνωστούς πίνακες με τις γραμμές και τις στήλες. Μία βάση δεδομένων μπορεί να περιέχει τουλάχιστον έναν πίνακα και... μέχρι όσους μπορεί να μας χρειάζονται :-) Εντάξει, θεωρητικά είναι πεπερασμένος ο αριθμός, αλλά δύσκολα να φτάσει κάποιος στο όριο.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι βάσεων δεδομένων. Μία από τις πιο δημοφιλείς στην κατασκευή ιστοσελίδων είναι π.χ. η MySQL.

Σε τι χρειάζεται μια βάση δεδομένων; Εκεί αποθηκεύονται τα δεδομένα (π.χ. που προστίθενται από τις φόρμες), αλλά και από εκεί αντλούνται δεδομένα για να εμφανιστούν στην ιστοσελίδα.

Ο διαμεσολαβητής για αυτό το in/out των δεδομένων είναι ο κώδικας του προγράμματος της ιστοσελίδας. Γι' αυτό και δεν στέκει π.χ. το "βάλε μου μια βάση δεδομένων σε μία υπάρχουσα στατική ιστοσελίδα"... είναι σαν να λέμε να βάλουμε μια μηχανή αυτοκινήτου σε ένα κάρο :-)

/ Αυτό το έγραψα στις 22/09/2008 (05:28:21) /