Οι μηχανές αναζήτησης και η διαφήμιση

Ένα θέμα γύρω από το οποίο έχω την αίσθηση ότι υπάρχει σύγχυση, σε αρκετούς από αυτούς που ενδιαφέρονται για την παρουσία τους στις μηχανές αναζήτησης, είναι η διαφορά των κανονικών αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης, από τις διαφημίσεις που ίσως να εμφανίζει παράλληλα με τα αποτελέσματα.

Δίνοντας σε μία μηχανή αναζήτησης μία λέξη κλειδί, αυτομάτως παρουσιάζει τα αποτελέσματα (συνήθως χιλιάδες ιστοσελίδες) που θεωρεί ότι ταιριάζουν με την δεδομένη λέξη κλειδί, εφαρμόζοντας μία ταξινόμηση που ξεκινάει από το πιο σχετικό αποτέλεσμα κατά την κρίση της μηχανής αναζήτησης. Έτσι, μόλις γίνει μία αναζήτηση στο Google, στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων υπάρχουν για παράδειγμα οι 10 πιο σχετικές ιστοσελίδες σύμφωνα με το Google.

Τα αποτελέσματα αυτά, διαμορφώνονται με φυσικό τρόπο, σύμφωνα με το φιλτράρισμα που εφαρμόζει η μηχανή αναζήτησης στις ιστοσελίδες που έχει ανιχνεύσει και είναι τα λεγόμενα "οργανικά αποτελέσματα".

Παράλληλα με αυτά τα αποτελέσματα, συνήθως στην δεξιά πλευρά της σελίδας ή/και στο πάνω μέρος, συχνά εμφανίζονται και κάποιες διαφημίσεις, σχετικές με την λέξη κλειδί για την οποία γίνεται η εκάστοτε αναζήτηση. Αν παρατηρήσετε, κοντά σε αυτές τις διαφημίσεις υπάρχει η σχετική σημείωση που αναφέρει Σύνδεσμοι διαφημιζόμενων ή Sponsored Links.

Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται για διαφημίσεις PPC (pay per click) ή αλλιώς CPC (cost per click), που π.χ. στο Google μπορεί η εμφάνισή τους να ελέγχεται μέσω του προγράμματος Google AdWords, έναντι κάποιου κόστος. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με search engine marketing (SEM).

Υπάρχει, λοιπόν, σαφής διαχωρισμός μεταξύ των φυσικών (οργανικών) αποτελεσμάτων και της πληρωμένης διαφήμισης, στις μηχανές αναζήτησης.

Βέβαια και τα οργανικά αποτελέσματα, μπορούν κάλλιστα να θεωρηθούν ως ένα είδος διαφήμισης, αφού προωθούν επισκέπτες σε μία ιστοσελίδα, απλά σε αυτήν την περίπτωση είναι "δωρεάν διαφήμιση", δηλαδή δεν χρειάζεται να καταβάλλεται κάποιο ποσό ώστε να εμφανίζεται μία ιστοσελίδα στα οργανικά αποτελέσματα του Google.

Αυτό που χρειάζεται, σε ότι αφορά τα οργανικά αποτελέσματα, είναι να έχει ληφθεί μέριμνα στην κατασκευή της ιστοσελίδας ώστε να είναι φιλική στις μηχανές αναζήτησης και γενικότερα να έχει δοθεί έμφαση στο SEO της ιστοσελίδας.

Έτσι η ιστοσελίδα θα διαθέτει την υποδομή για να φτάσει ψηλά (δηλαδή στις πρώτες θέσεις κατάταξης) στα φυσικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και θα απολαμβάνει το όφελος αυτής της "δωρεάν διαφήμισης" χωρίς να επιβαρύνεται με κάποιο οικονομικό κόστος.

/ Αυτό το έγραψα στις 20/09/2008 (17:24:43) /