Δωρεάν ιστοσελίδα με το Google Sites

Αυτό το έγραψα στις 12/08/2008 (02:37:05)

Η παλιότερη υπηρεσία του Google, για την εύκολη δημιουργία δωρεάν ιστοσελίδας, Google Page Creator, φαίνεται να έχει αντικατασταθεί πλέον με την νέα υπηρεσία Google Sites.

Έτσι, αν έχετε ένα Google account, με το Google Sites μπορείτε να δημιουργήσετε μια δωρεάν ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να έχετε γνώσεις HTML ή κάποιο πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων.

Δείτε το σχετικό video...