Τι είναι το domain name

Το domain name, είναι αυτό που λέμε απλά το όνομα της ιστοσελίδας ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, το domain name αυτής της ιστοσελίδας είναι το vdimitris.com

Για να αποκτήσετε το δικό σας domain name, για την δική σας ιστοσελίδα, θα πρέπει:

Τα domain names, μπορούν να έχουν διάφορες καταλήξεις όπως για παράδειγμα .gr ή .com ή .net και διάφορες άλλες καταλήξεις. Συνήθως η κατοχύρωση γίνεται για ένα ή δύο χρόνια (ανάλογα με την κατάληξη που θα επιλεγεί) και στην συνέχεια γίνεται ανανέωση επίσης ανά ένα ή δύο χρόνια αντίστοιχα.