Ιστιοσελίδες και ιστοσελίδες

Άλλο ένα κείμενο "εκπαιδευτικού" χαρακτήρα... δεν ξέρω αν είναι πάρα πολλοί, αλλά από τις έως τώρα παρατηρήσεις μου είναι αρκετοί, αυτοί που ψάχνουν για ιστιοσελίδες, αντί για ιστοσελίδες.

Γενικά η έννοια της "ιστιοσελίδας" δεν υπάρχει στην ορολογία του web development. Πιθανολογώ ότι ορισμένοι μπερδεύονται επηρεασμένοι από λέξεις όπως π.χ. οι ιστιοσανίδες (wind surfing) οι οποίες όπως και τα ιστιοφόρα διαθέτουν ιστία (πανιά) για να κινούνται με την δύναμη του ανέμου.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι ιστοσελίδες προσδιορίζονται από το συνθετικό "ιστο-" λόγω του αγγλικού "web" που είναι ο ιστός. Δεν έχουν δηλαδή κάποια σχέση με την αιολική ενέργεια, αλλά με την φύση του διαδικτύου και τον παραλληλισμό του με έναν παγκόσμιο ιστό.

- just my two more eurocents for public education and pasis Ellados naoume

/ Αυτό το έγραψα στις 24/02/2011 (03:58:30) /